18-06-2024 Motie: Woningbouwkaart

De raad van de gemeente Helmond, in openbare vergadering bijeen op 18 juni 2024,

Overwegende dat;

  • Er veel extra woningen nodig zijn;
  • Daarom er de komende jaren veel gebouwd wordt; mooi
  • De bouwopgave enorm is;

Constaterende dat:

  • Er zo’n 15000 woningen nodig zijn tot 2040;
  • Eindhoven een Woningbouwkaart heeft ontwikkeld voor een actueel overzicht van alle woningbouwprojecten;
  • Actuele informatie stads breed in het belang is voor onze inwoners dit mede met het oog op de grote vraag naar woningen;

Verzoekt het college:

  • Om te onderzoeken of een interactieve woningbouwkaart voor de hele gemeente Helmond ontwikkelt kan worden met alle projecten die in studie, in voorbereiding of in aanbouw zijn.
  • de financiële consequenties in beeld te brengen

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Lokaal sterk    Cor v.d. Burgt    SP. Lonneke Maráczi                  Forum voor Democratie. Patty Spoek

CDA. Pieter Vervoort.    D66. Jochem v.d.Bogaard.       GroenLinks. Jeannette Hendriks

PvdA. Annegien Wijnands   Helder Helmond. Martijn Rieter. DENK. Omar Fkihi

Mî Hellemonders. Herbie Guldenaar