30-05-2023 Opiniecommissie Mobiliteitsvisie

Dank aan de insprekers van vanavond die verbinding en oplossingen zochten. De Mobiliteitsvisie heeft al veel uiteenlopende reacties opgeleverd. Vandaag zijn wij aan zet om in deze opiniecommissie een reactie te geven en aan te geven wat er nodig is om ons centrum niet alleen leefbaar te houden maar ook bereikbaar! Daar is de juiste volgordelijkheid voor nodig. Gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben! We zoeken de juiste volgorde die we samen met onze inwoners en ondernemers moeten afstemmen om de juiste beslissingen te nemen die goed zijn voor de stad. Helmond zal eerst de alternatieven zoals het ov en de fietspaden  op orde moeten hebben voordat het zin heeft automobilisten te stimuleren nog eens goed te kijken welke verplaatsingen echt niet zonder auto kunnen. 

Om dit te bereiken wil Lokaal sterk de volgende zaken meegeven:

Het bevorderen van fietsen is wat ons betreft prima. Op dat gebied doen we al veel, maar we zien dat de huidige fietsstructuur op verschillende plekken de nodige aandacht nodig heeft. (Om er een paar te noemen Hortsedijk, Vossenbeemd, Gerwenseweg) Kortom breng eerst de bestaande infrastructuur op orde en daar willen we de fietsenstalling meteen aan koppelen. Terug naar bewaakte fietsenstallingen zoals voor corona en inrichten op hulpmiddelen en elektrische fietsen. 

Parkeren van auto’s.Het is voor Lokaal sterk duidelijk dat als we op termijn Helmond een bereikbare en prettig leefbare stad willen houden er iets zal moeten gebeuren; een steeds verder dichtslibbende stad vol blik en weinig groen is voor niemand prettig, niet voor de inwoners en niet voor de ondernemers. Meegaan met de tijd is dan een voorwaarde en dan bedoel ik daarmee innoveren, vernieuwen, enz. Dit alles gefaseerd. De haalbaarheid blijven afwegen en in gesprek blijven met inwoners en ondernemers. Het is voor ons duidelijk dat we als regiostad een functie vervullen en dat deze mensen niet op de fiets naar onze stad komen. Zorg dat er eerst voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarages aanwezig is met daaraan gekoppeld de bereikbaarheid en een goede routing met bewegwijzering . Verder zouden we aandacht willen voor voldoende laad- en losplaatsen. De sfeerbeelden in de visie van Koninginnewal en Ameideplein zijn wat ons betreft dan ook veel te voorbarig. Bereikbaarheid met de auto dient wat ons betreft gewaarborgd te blijven met een duidelijke routing. Denk hierbij aan ouderen  en  familie en mantelzorgers van deze ouderen. Zij moeten bij hun familie kunnen komen. Ook extra invalide parkeerplekken (Toezegging), maar denk ook aan de ondernemers die hier gevestigd zijn. Uiteraard pleiten we ervoor om de parkeertarieven binnen de perken te houden. Een oplossing zoeken voor ondernemers die op zaterdag naar de stad komen met hun bedrijfswagens. We vragen het college dan ook om in gesprek te gaan met de private partijen die parkeergelegenheid rond ons centrum in hun bezit hebben. Zoek die verbinding! Parkeerplaatsen weghalen zonder dat er nieuwe zijn, zal de omgeving van de verdwenen plaatsen weer extra belasten, met als gevolg dat het gebied voor betaald parkeren weer uitbreidt. De Vraag: die daar bij hoort: kan de wethouder aangeven welke gebieden in beeld zijn om betaald parkeren te worden? 

Openbaar Vervoer, daar hebben we nog een hele slag te maken. Dit zal eerst op orde moeten zijn wil je mensen verleiden om niet in de auto te stappen. Hier hebben we nog een weg te gaan evenals het deelvervoer dat maar moeizaam van de grond komt. 

De wijken in onze stad zijn al voor een groot gedeelte ingericht als 30 km zone. De wijkontsluitingswegen willen we bij voorkeur 50 km houden. Dit o.a. om de aanrijtijden niet in gevaar te brengen. 

Bereikbaarheid van de stad en financiën. Hiervoor is het nodig om met de regio en provincie oplossingen te zoeken. De Traverse afschalen zien we niet als oplossing zolang er geen alternatief is. De N279 aanpakken staat voorop. Roccade kan als een goede buitenom functioneren. Daarbij kan de nieuwe ontwikkeling op Houtsdonk en daarbij de aansluiting op de kanaaldijk N612 richting A67 een positief aandeel leveren aan het ontlasten van het verkeer door de stad. Hiervoor is afstemming nodig in de regio om middelen naar Helmond te halen. Dit is ook in het belang van de ondernemers op de bedrijventerreinen. VZ we zijn voor een groene stad en daar hebben we de laatste jaren al flinke stappen gemaakt. Denk hierbij aan het Geukerspark. Voor verdere vergroening in het centrum kunnen we ook eens kijken naar b.v. Tilburg waar op een andere manier naar oplossingen gezocht is o.a. bakken van cortenstaal. 

We zijn wel benieuwd wat er allemaal ingebracht is bij de verschillende bijeenkomsten zodat we genuanceerd samen mee kunnen denken hoe we Helmond een fijne, leefbare stad kunnen houden die ook bereikbaar is voor noodzakelijke automobiliteit. 

Zorg eerst dat er een goede infrastructuur is, pas daarna moet je gaan kijken naar een vervolg. Niet naar beide tegelijk, want dat gaat niet werken. Daarbij hoort ook een uitvoeringsplan.