ANBI

Naam instelling: Lokaal sterk

RSIN-fiscaal nummer: 802529501

postadres: Rosendaeldreef 14, 5709 RN, Helmond

website: www.lokaalsterkhelmond.nl

Doelstelling ANBI: Het sturen en besturen van een vereniging met als doelstelling het voeren van lokale politiek in Helmond zonder winstoogmerk. Een substantieel deel van de (eventuele) inkomsten wordt weer terug geschonken aan goede doelen in Helmond.

Beleidsplan (hoofdlijnen): actieve deelname aan de lokale politiek en zitting hebben in de gemeenteraad van Helmond om zo me te kunnen bijdragen aan zorg en welzijn van de inwoners van Helmond op allerlei gebied en voor alle geledingen in de bevolking.

bestuur:

  • voorzitter- Peter van Gastel
  • secretaris – Ilse van de Reek
  • penningmeester – Arnold de Jong
  • bestuurslid – Mientje Bos
  • bestuurslid – Karin Ermens

Beloningssysteem: Behalve vergoedingen van gemaakte onkosten worden aan de bestuursleden geen betalingen voor hun werkzaamheden gedaan. Alle bestuursleden zijn als vrijwilliger aan de vereniging verbonden.

Het financiëel verslag: (klik op onderstaande link)

jaarrekening 2018:

jaarrekening 2017:

jaarrekening 2016:

jaarrekening 2015: jaarrekening-2015-lokaal-sterk

jaarrekeningen 2012 – 2013 – 2014  Helmondse Belangen