Vragen over Bravo-Flex

logo nieuwe stijl
Aan het college van B&W te Helmond

Helmond, 18 november 2017

Geacht college,

 

Gisteren ontvingen wij de antwoorden op de vragen van de PVDA inzake Bravo-Flex (VA25). VA 025 PvdA Busvervoer via Bravo Flex

De antwoorden die u geeft stellen ons niet gerust en roepen bij ons vervolgvragen op.

U verwijst in uw antwoorden naar het systeem in Arnhem-Nijmegen; wij willen u er op wijzen dat een vergelijkbaar systeem als in Arnhem en Nijmegen reeds jaren in Helmond draait, namelijk naast het ‘reguliere’ openbare vervoer, een flexibel systeem, in Helmond in de vorm van Taxbus, die voor elke Helmonder beschikbaar is.

De ritprijs voor zo’n taxbusrit bedraagt €4,20, weliswaar iets meer dan de €3,- van de Bravo-Flexbus, maar daarentegen kan men van deur tot deur reizen.

Dat brengt ons meteen op onze eerste vraag:

  1. Blijft het taxbussysteem zoals wij dat in Helmond kennen bestaan naast Bravo-Flex, of bent u voornemens deze vorm van openbaar vervoer voor niet-geïndiceerden te beëindigen.

In de antwoorden geeft u aan dat de provincie heeft aangegeven dat er geen sprake kan zijn van een sluitende businesscase wanneer studenten op hun OV zouden kunnen reizen.

  1. Bent u het met ons eens dat op deze manier een businesscase over de rug van studenten sluitend wordt gemaakt en dat men zich af moet vragen of een businesscase die niet sluitend is een goede businesscase is.
  1. Helmondse studenten en forenzen die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer tussen thuis en station, zijn op maandbasis +/- €130, = p.m. kwijt aan de extra kosten. Bent u het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is, waardoor het openbaar vervoer in Helmond een luxe dreigt te worden ipv een basisvoorziening?
  1. Bent u bereid met de provincie verder in gesprek te gaan om alsnog tot een, voor elke Helmonder, bevredigende oplossing te komen
  1. Bent u bereid om, indien u met de provincie niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, in gesprek te gaan met de minister, daar op deze manier het studentenreisproduct, voor studenten uit Helmond gekort wordt.
  1. Bent u bereid studenten en forenzen tegemoet te komen in deze kosten?

In Rijpelberg rijden sinds enige tijd kleine busjes ipv een stadsbus

  1. Bent u er van op de hoogte dat in de ochtend tussen 7-9 uur twee busjes achter elkaar rijden omdat er een te groot aanbod van reizigers is voor een busje?

Hoe is de verwachting dat dit in andere wijken zal gaan?

De gemeente Helmond streeft naar minder autoverkeer richting centrum om te gaan shoppen; wanneer een ouder met twee kinderen naar het centrum van Helmond wil, gaat dit retour €18, = kosten(er bestaat geen kindertarief). Dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan resulteren in een toename van autoverkeer

8. Bent u het met ons eens dat deze maatregel kan gaan leiden tot meer parkeerders in het centrum en daarmee samenhangend meer parkeeroverlast in de omliggende wijken?

  1. Bent u het met ons eens dat op deze manier de kans groot is dat met name vanuit de oostelijke wijken, men eerder geneigd zal zijn naar Deurne te gaan om te winkelen, omdat daar parkeertarieven lager zijn?

In het kader van leerlingenvervoer vergoedt de gemeente Helmond in sommige gevallen ook de kosten van openbaar vervoer van thuis naar school en vice versa.

  1. Gaat u de vergoedingen aanpassen aan de hogere kosten die de Bravo-Flex met zich brengt?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal sterk,

Henriëtte Verouden

 

pdf, printbare versie: vragen bravo-flex (2)