verslag raadsvergadering door Tiny Kuypers


In de raadsvergadering van 12 maart stonden maar 2 bespreekstukken op de agenda, namelijk  “het wijkontwikkelingsprogramma Leonardusbuurt”  en ” de grondprijzen voor sociale woningbouw”.  De meeste partijen wilden  zich graag uitspreken over het onderwerp Leonardusbuurt. Voor Lokaal Sterk  werd door woordvoerder Jack Hamacher, die zijn maidenspeech (spreekdebuut in de raad) hield, de loftrompet gestoken over de bestaande plannen. Eindelijk ligt er nu een goed plan, waarmee de Leonarduswijk voor jaren vooruit kan.  Overigens was er in de volle breedte bij alle partijen niets dan lof voor dit plan.

Het onderwerp grondprijzen sociale woningbouw lag iets moeilijker. Ondanks de uitvoerige voorbehandeling, waarbij een en ander werd toegelicht en verhelderd, waren er bij een aantal partijen toch nog behoorlijke twijfels. Zo ook bij Lokaal Sterk. De vrees bestond, dat er door woningbouwverenigingen minder in sociale bouw zou kunnen worden geïnvesteerd en dat de huren fors hoger zouden komen te liggen. Die vrees werd noch in de commissievergadering, noch in de raadsvergadering weggenomen. Om die reden werd door Lokaal Sterk tegen dit voorstel gestemd. Niettemin werd het voorstel door een meerderheid in de raad toch aangenomen.

Bij de hamerstukken werd besloten, dat wethouder Smeulders nog wat langer (verlenging van 1 jaar) buiten Helmond mag blijven wonen en dat aanstaande bruidsparen voortaan grotendeels zelf mogen bepalen waar ze willen trouwen.

Tiny Kuypers

logo nieuwe stijl