Verslag raadsvergadering 9 januari 2018

logo nieuwe stijlDeze eerste raadsvergadering van het jaar werd, op traditionele wijze, geopend met de Nieuwjaarsspeeches van de burgemeester (voorzitter) en de vicevoorzitter. In beide gevallen betrof het een terugblik op 2017 en een vooruitblik naar 2018. In 2018 wordt met spanning uitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Op de agenda stond allereerst een voorstel voor een actieprogramma werkgelegenheidsimpuls. Dit voorstel werd unaniem gesteund.  Twee andere voorstellen betroffen de algemene gang van zaken en het aspect wonen in het stedelijk gebied Eindhoven. Na een geanimeerde discussie werden ook dee beide voorstellen aangenomen.  Vervolgens werd een voorstel tot extra maatregelen op het terrein van duurzaam ouderschap (preventie op het terrein van echtscheiding) bediscussieerd. Na enige twijfel bij een aantal partijen over het nut van deze maatregel (een extra coördinator bij de LEVgroep voor 2 jaar)  werd ook dit voorstel aangenomen.

Tenslotte werden nog 2 moties behandeld. D66 stelde voor een onderzoek te doen, om de bestuurskracht van het stedelijk gebied te vergroten. Die motie werd unaniem gesteund. De PvdA diende een motie in, om het salaris van de bestuursvoorzitter van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) af te toppen tot de Balkenendenorm. Ook deze motie werd breed gesteund.

Al met al een levendig begin van het nieuwe jaar, waarbij Lokaal sterk zich in de discussies niet onbetuigd liet.

pdf (print)-versie: Verslag raadsvergadering 9 januari 2018