Verouden: Simpel?!

Afgelopen maandag hebben we het weer meegemaakt in de commissie Maatschappij, het op de lange baan schuiven, het ‘misten’het onduidelijk zijn van dit college, met name in dit geval wethouder van der Zanden; Op de simpele vraag van Lokaal sterk, schriftelijk gesteld ruim voor de commissievergadering:  ‘Hoeveel euro’s zijn er uitgegeven aan het stadslaboratorium’ antwoordde de wethouder dat ze daar in november op terug zal komen.

Hoe kan het nou, dat zo’n simpele vraag niet simpel beantwoord kan worden? Het lijkt mij dat een beetje boekhouder bijhoudt waar geld naar toe gaat en ik mag dat van de gemeente toch zeker wel verwachten.

Zo’n antwoord maakt me bang! Het is namelijk niet de eerste keer dat simpele vragen niet simpel beantwoord kunnen worden. Bij genoemde wethouder lijkt “Ik neem het mee”,” ik kom erop terug”, “u ontvangt het antwoord op een later tijdstip schriftelijk” een standaard antwoord, maar ook andere wethouders kunnen simpele vragen niet beantwoorden. Op de vraag voor een overzicht van het onroerend goed dat de gemeente in bezit heeft, kregen wij van wethouder Smeulders een antwoord dat verwijst naar de bespreking van de Braak, waarna we in november technische vragen kunnen stellen. Een antwoord op een simpele vraag (ook dat zou nl volgens mij met een druk op de knop tevoorschijn moeten kunnen komen) bleef ook hier uit.

En we weten natuurlijk ook allemaal nog het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de overschotten op WMOgelden. Uit dat onderzoek bleek ook al dat gegevens die in andere gemeenten met een druk op de knop boven water komen in Helmond niet aan te leveren waren.

Kortom, het heeft er alle schijn van dat de gemeente een probleem heeft met grip op zaken/ uitgaven te hebben. Nou wonen wij niet in Eindhoven, maar daar wordt wel héél duidelijk waar het toe leidt als je je zaken niet op orde hebt https://www.ed.nl/eindhoven/dreigend-tekort-eindhoven-40-miljoen~a2e095aa/

In de commissie Bestuur en economie van 23 maart jl werd al duidelijk dat de reorganisatie nog een lange weg te gaan had https://www.ed.nl/helmond/zorgen-op-helmonds-stadhuis-over-reorganisatie~a594b0cb/

Inmiddels zijn we een half jaar verder en we moeten constateren dat simpele vragen nog steeds niet simpel te beantwoorden zijn. Dat zijn zaken om je zorgen over te maken!

Het zal u dan ook niet verbazen dat wij door zullen blijven gaan met het stellen van simpele vragen omdat wij graag de vinger aan de pols willen blijven houden. Hopelijk zulen binnenkort simpele vragen ook simpel beantwoord kunnen worden!

Henriëtte Verouden
raadslid Lokaal sterk