Verouden: armoede in de toekomst

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden.

Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden, vaak echter vanuit een particulier initiatief. Denk aan hart voor minima, de soepbus en de stichting Speel je mee.
Toch denk ik dat het goed zou zijn om de strijd tegen armoede breder te trekken dan tot nu toe het geval is.

Nog steeds gaan we er van uit dat werk de beste remedie tegen armoede is, terwijl uit onderzoek blijkt, dat ook veel werkenden in armoede leven. De economie trekt aan, maar veel mensen merken daar nog weinig van. Werk is tegenwoordig vaak tijdelijk én vaak part-time. Steeds vaker zien we mensen met twee of meer banen, die maar net de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.
We zien ook op technologisch gebied ontwikkelingen die het hebben van werk bedreigen. Steeds vaker wordt werk overgenomen door robots. Waar vroeger nog fabrieken volop bemand werden door mensen, zie je nu één technisch werknemer die  indien nodig de robot repareert, verder doet de machine zijn werk. Cassières worden vervangen door zelfscankassa’s en ga zo maar door.

Ook worden robots steeds intelligenter. Bijvoorbeeld: De zelfrijdende auto is nu nog een experiment, maar de ontwikkelingen gaan snel. Over een tijdje, staan alle taxi- en buschauffeurs aan de zijlijn. Hoe kunnen we dan vol blijven houden dat werk dé oplossing voor de problemen is? Waar we met elkaar over na moeten denken is, hoe we zorgen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft, hoe we kunnen zorgen dat iedereen een goede tijdsbesteding heeft. Een oud spreekwoord zegt, ledigheid is des duivels oorkussen, en feit is dat als je niets te doen hebt, en maar niet van die bank af kunt komen, je er niet vrolijker en positiever op wordt. En als geen werk dan ook nog eens betekent geen (of heel weinig) eten is het probleem volledig.
Ik wil daarom iedereen oproepen om na te denken hoe wij in de toekomst om kunnen gaan met mensen die geen werk hebben, zonder dat we sprookjes blijven vertellen dat iedereen een baan kan vinden, op den duur is dat nl zeker niet het geval en dat nu al onderkennen zou in de toekomst een hoop narigheid kunnen voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, en regeren is vooruitzien. Laten we op 13 april met elkaar de armoedebestrijding  op korte termijn bespreken, maar laten we zeker de verdere toekomst niet uit het oog verliezen en vooral ook daarover na gaan denken. Denkt u mee?

pdf versie: henriette 5-4-2017

logo nieuwe stijl