SDOH-Helmondse Belangen wil zicht op vastgoed

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad 0p dinsdag 3 juni 2014 heeft Anja Spierings namens de fractie SDOH-Helmondse Belangen verzocht om zicht te krijgen in het rondpompen van geld door de gemeente als het gaat om sportvoorzieningen en ander gemeentelijk vastgoed. Dit naar aanleiding van een raadsvoorstel om de gemeente de mogelijkheid te bieden, in het algemeen belang, hiervoor niet altijd de kostprijs te berekenen net als voor de gemeentelijke parkeergarages, de openbare fietsenstallingen en Berkendonk.

Wethouder van Mierlo merkte op dat het nu louter om een technisch voorstel ging maar dat het natuurlijk de fractie SDOH-Helmondse Belangen vrij staat een dieper in te gaan op de relaties tussen het gemeentelijk vastgoed en het verstrekken van subsidies als bijdrage in de huur. De fractie SDOH-Helmondse Belangen heeft de indruk dat er simpel gesproken heel wat gemeentelijk geld rondgepompt wordt en ze is uiterst benieuwd over hoeveel geld het gaat. Zeker als we in acht nemen dat bij de behandeling van de begroting 2015 lastige keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de bezuinigingen in de komende jaren.

De fractie zal op korte termijn een verzoek indienen om dit onderwerp eens uitvoerig te bespreken in een gecombineerde vergadering van de commissies S & MO&E. Dus dit wordt vervolgd.

Anja Spierings & Maarten Janssen,

commissie Middelen, Ondersteuning & Economie (MO&E)