SDOH-Helmondse Belangen maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de brandweerzorg in Helmond

Afgelopen dinsdag werd in de raadsvergadering een zienswijze programmabegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behandeld.In deze zienswijze worden, middels een Tussenrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg, keuzes gemaakt die de veiligheid zeer zeker niet ten goede komen.

Zo is inmiddels al het duikteam opgedoekt. U weet hoeveel water wij in Helmond en omgeving hebben! Wanneer er nu dus een melding komt van bijv. ‘een auto met persoon te water’, dan mag de brandweer niet meer in het water gaan. U kunt zich voorstellen wat dat met die brandweermensen doet, laat staan wat de omstanders daar van zullen denken.

Ook het team wat met gaspakken werkt zou al wegbezuinigd zijn. Je moet er niet aan denken als er iets op het industrieterrein of op het spoor gebeurt.Neem daarbij het verdwijnen van een spuitauto (men heeft straks nog maar één spuitauto in Helmond!) en het verdwijnen van het hulpverleningsvoertuig, dan is duidelijk waarom wij als SDOH-Helmondse Belangen ons ernstig zorgen maken.

Men geeft aan dat er bezuinigd moet worden en dat men dit ook in de managementlaag doet.Er worden inderdaad flink wat functies weggestreept. Van 65 OVD naar 20 OVD. (Officieren van Dienst)Maar uit informatie die wij vernomen hebben, blijkt dat de overgebleven OVD-functies dusdanig in salarisschaal stijgen dat uiteindelijk de salariskosten niet dalen, maar met ruim één miljoen duurder worden!!!

Niet een duur betaald management zorgt voor de veiligheid van onze burgers.

Ook niet een prachtig uitgewerkt visieplan zorgt voor die veiligheid.

Nee, die veiligheid wordt geboden door de brandweerlieden in de kazernes en juist deze mensen geven aan dat die veiligheid in hun ogen niet meer gewaarborgd kan blijven.

 De SDOH-Helmondse Belangen heeft dan ook nadrukkelijk tegen deze begroting gestemd!