SDOH en Helmondse Belangen zijn Lokaal Sterk geworden.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Hierbij maakt het nieuwe bestuur van Lokaal Sterk bekend dat de lokale partijen SDOH en Helmondse Belangen in Helmond samen verder gaan onder de naam Lokaal Sterk.

Onze wortels liggen in Helmond, wij zijn en blijven een partij voor en door Helmonders die het beste voor hebben met hun stad en haar inwoners!

Hiermee gaat een gezamenlijke wens in vervulling om de lokale politiek in Helmond waar mogelijk te verenigen. Doordat we de krachten bundelen behartigen we nog beter de belangen van de Helmonders. Hiermee dienen we de politiek-bestuurlijke slagvaardigheid en zorgen we voor een transparant en benaderbaar bestuur in de stad.

Reeds tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 ontstond het idee dat een grote lokale politieke partij veel beter zou zijn dan een groot aantal kleine. Dit resulteerde in een  samenwerking tussen SDOH en Helmondse Belangen die samen met D’66 tijdens de periode 2010-2014 een fractie vormden. Aangezien deze samenwerking erg goed beviel werd besloten tot een gezamenlijke kieslijst tussen SDOH en Helmondse Belangen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Ondanks fikse tegenwind werden toch vijf zetels behaald en werden wij daarmee gezamenlijk wederom de grootste lokale politieke partij in Helmond. Wij zijn als besturen van SDOH en Helmondse Belangen sindsdien dan ook gesterkt in de gedachte dat deze fusie goed is voor Helmond en zijn inwoners.

Vrijdag 12 december 2014 is de fusie door de gezamenlijke ledenvergadering van de parijen definitief bekrachtigd en gaan we verder onder de naam Lokaal Sterk. Vanuit beide partijen is een nieuw bestuur is gekozen en wij zien dan ook de toekomst voor onze partij Lokaal Sterk met vertrouwen tegemoet.

De uitgangspunten van Lokaal Sterk blijven dezelfde zoals eerder door ons omschreven, te weten;

  • We zijn dus de partij voor alle Helmonders!
  • We zijn een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.
  • Een partij die kijkt naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken in beeld heeft.
  • Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.
  • Een partij die samenwerking belangrijk vindt!

Ons verkiezingsmanifest geeft weer hoe we politiek willen bedrijven en waar we accenten willen leggen.

Het bestuur van Lokaal Sterk