Raadsvergaderingen van 7 maart en 28 maart 2017

Deze beide raadsvergaderingen zijn gemakkelijk in 1 kort verslagje samen te vatten. Op 7 maart was slecht 1 bespreekstuk geagendeerd, namelijk het geurbeleid. Daarbij ging het over de regels die gelden om geur= en stankoverlast aan banden te leggen. De gemeenteraad accepteerde deze regeling en stelde die vast. Lokaal sterk vroeg nog extra aandacht voor de overlast van houtkachels en open haarden..

Op 28 maart werden de flankerende maatregelen voor wonen besproken.. Ook dat was het enige interessante agendapunt. Ook hier stemde de raad na wat heen en weer gepraat, in met het voorliggende voorstel (starterleningen, blijverleningen, grondprijzen enz.). Verder werd nog de procedure tot het aanstellen van een nieuwe gemeentelijke accountant besproken. Het ging hier om een Europese aanbesteding. Ook hier ging de raad akkoord met het voorliggende voorstel.

In beide gevallen was de vergadering vrij snel afgewerkt, zodat er nog wat vrije tijd resteerde.

pdf versie: Raad 7 maart en 28 maart 2017 verslag

logo nieuwe stijl