Raadscommissie’s en Vergaderschema’s aangepast

Onder de kop “VERGADERINGEN” zijn de nieuwe benamingen van de raadscommissie’s aangepast  en de bijbehorende vergaderschema’s toegevoegd.