Ondanks de zomer…….

Ondanks de zomer…….Gaat het politieke leven verder, ook voor de fractie SDOH-HB en dat betekent dat we actief blijven en zijn. Zo was een ruime afvaardiging van onze fractie aanwezig bij de stille tocht die enige weken geleden gehouden werd uit respect en als eerbetoon aan de (Helmondse) overledenen van de MH17. Want niet alleen in goede maar ook in slechte tijden dienen we er voor elkaar te zijn.

De commissievergaderingen van de maand augustus 2014 zijn allemaal doorgeschoven of schriftelijk afgehandeld. Bij de commissie MO&E ligt een verzoek om de woensdagmarkt een eigen P.R.-budgetje op te laten bouwen. Het verzoek is gekomen vanuit de marktkooplieden en we kunnen daar dan ook mee instemmen. Wel hebben we de voorzitter en ook de wethouder, Yvonne van Mierlo gevraagd hoe het nu staat met een goede evaluatie van onze markten zoals we in november 2012 met een motie in de Raad hebben afgesproken. Immers de markten staan ook onder druk, zo ook in Helmond en het lijkt ons heel slim daar nu eens goed naar te kijken.

Luisteren naar bezoekers, marktkooplieden en winkeliers lijkt ons in dit verband erg verstandig.

Mocht u opmerkingen hebben over onze markt(en) laat het ons even weten !

 Een ander thema dat onder de aandacht is gebracht via de weblog van Helmond is het beleid, of moeten we liever zeggen het non-beleid met betrekking tot lesbiennes, homo’s, biseksuelen & transgenders (lhbt). Daarover is in de novembervergadering van 2012 door de Raad met 19 voor en 18 tegen een amendement aangenomen van onze fractie. Er is toen ook € 25.000 opzij gezet om eventuele concrete acties te kunnen bekostigen. Maar onze fractie stelt vast dat de verantwoordelijke wethouder, Margreet de Leeuw niet erg veel vaart maakt en dat is dan ook reden om schriftelijke vragen te stellen aan haar over deze zaak.

Nu de zomervakantie (bijna) achter ons ligt gaan we ons voluit richten op de komende begroting en u mag van ons een positief, kritische houding verwachten. Een houding in lijn met ons verkiezingspamflet en een houding die recht doet aan de belangen van alle inwoners van onze stad.

De fractie staat altijd open voor uw opmerkingen en inbreng, dus aarzel niet en laat u horen.

Helmond. 21 augustus 2014,

Fractie SDOH-HB.