Leden kiezen nieuw bestuur

logo lokaal sterk

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2018 is het bestuur van Lokaal sterk weer (her)gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Peter van Gastel, neem het voorzitterschap over van Carelien Liebrecht.
  • Ilse van de Reek, neemt het secretariaat over van Anne-Marie van Rooij Timmermans
  • Arnold de Jong is toegetreden tot het bestuur.

zittende leden zijn:

  • Karin Ermens
  • Mientje Bos

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de diverse taken worden verdeeldĀ onder de bestuursleden.