HOUDT DE TERP OPEN!

Terwijl menigeen zijn koffers aan het pakken was voor de zomervakantie presenteerde wethouder van der Zanden (SP) haar plannen om de bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties handen en voeten te geven. In juni 2015 heeft Lokaal sterk een poging ondernomen om deze bezuiniging (voorlopig) uit te stellen maar de Helmondse coalitie ziet dat niet zitten.

Het plan van de wethouder behelst 2 bezuinigingen t.w. € 400.000 korten op inzet van personeel wat in hoofdzaak in dienst is bij de LEV-groep en € 100.000 bezuinigen door buurthuis de Terp in Helmond-Noord te sluiten. Dat de LEV-groep instemt met een forse bezuiniging op het personeel vindt Lokaal sterk jammer en ze vraagt zich ook af of dit gat met vrijwilligers op te vangen is. Wat ze gewoonweg slecht vindt is de bezuiniging op de Terp want dat betekent niets meer of minder dan sluiten. Sedert 1977 heeft de Terp een belangrijke sociale functie in ‘de Wilma’ een deel van Helmond-Noord waar veel mensen wonen die rond het bestaansminimum zitten. De wijk kent een gevarieerde opbouw met veel hardwerkende Helmonders, AOW-ers, uitkeringsgerechtigden en ook inwoners van wie de wieg in een ander land stond . Juist deze groepen maken veelvuldig gebruik van de Terp, dat tot volle tevredenheid van iedereen vanwege de laagdrempelige toegang. Zo kent de Terp onder meer een aantal kookgroepen, activiteiten voor de Zonnebloem en gehandicapten, een jeugddisco, een jeu de boule club en een contactgroep voor alleenstaanden. Kortom een breed scala aan activiteiten voor de inwoners van de wijk.

Direct aan de Terp staat een voormalige locatie van Spring, kinderopvang leeg en deze ruimte zou wellicht een mooi alternatief zijn voor SSKO Helmond (met o.a. de biljartclub Bombardon) die binnenkort de oude Leonardusschool zal moeten verlaten. Op deze wijze kan er sprake zijn van een win-win situatie, een leeg gebouwtje wordt weer op een goede manier ingevuld, er is een toevoeging aan het activiteitenpalet van de Terp en ook SSKO Helmond is weer onder de pannen.

Lokaal sterk stelt meer dan grote vraagtekens bij het sluitingsplan van de Terp. Er zou zo op jaarbasis € 100.000 bespaard kunnen worden. Maar wat doen we met een leeg gebouw dat in prima staat is en nog niet lang geleden helemaal opgeknapt is? Wat doen we met al die verenigingen en activiteiten die er nu plaatsvinden? Kunnen ze wel terecht in de Boerderij of de Kamenij en dan ook nog tegen voorwaarden die voor hen acceptabel zijn? Wat doen we met de invulling van de zgn. kernteams op het vlak van de zorg die een plek moeten krijgen dichtbij de inwoners zeker van ‘aandachtswijken’? (In deze kernteams zitten meerdere disciplines zoals thuiszorg, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners en buurtwerkers die dichtbij de inwoners problemen aanpakken).

Enkele jaren geleden zijn de jeugdhuizen in onze stad al gesloten en niet iedereen is hier gelukkig mee. Neen de sluiting van de Terp zal niet zorgen voor rondhangende ouderen maar zal er wel voor zorgen dat inwoners van Helmond-Noord en zeker van ‘de Wilma’ geen laagdrempelige ontmoetingsplek meer zullen hebben en dus maar achter de geraniums blijven zitten. Dat is niet wat Lokaal sterk vindt van een participatiemaatschappij waarin we iedereen zo lang mogelijk laten meedoen. Lokaal sterk zal bij de komende bespreking van de begroting 2016 met concrete voorstellen komen.

Dus handen af van de Terp!

Helmond, 29 september 2015

Lokaal sterk: Henk Bekkers, Jack Hamacher & Maarten Janssen leden commissie maatschappij