Posts Categorized: Uncategorized

Bijdrage begroting 2016

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

5 november 2015  Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune. Elk jaar opnieuw worden wij bestookt met bezuinigingsmaatregelen. Aan de andere kant verschijnen dan nieuwe investeringsposten, hebben wij een sluitende begroting, met positief resultaat, en aanzienlijke reserves. Wanneer we naar deze begroting kijken, dan rijst bij de fractie van… Read more »

Janssen: Veelzijdig onderwijs

Maarten-Janssen-Lokaal-Sterk-Helmond-columnist

‘We blijven ernaar streven om meer (vooral technische) opleidingen naar Helmond te halen en meer stageplaatsen te creëren bij Helmondse bedrijven.’schrijft het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’, van SP, CDA, VVD, GL en HA. En terecht, immers het onderwijs vormt de basis voor een goede toekomst van de inwoners van onze stad. Een pluriform onderwijsaanbod,… Read more »

Burgercommissieleden benoemd

1000px-Helmond_vlag_svg

Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2014 zijn onze leden Jack Hamacher en Maarten Janssen tot burgercommissielid benoemd. Tijdens de eerstvolgende commissievergaderingen zullen beide heren officieel worden geïnstalleerd.  Wij wensen beide veel succes met hun commissie werkzaamheden.