Posts Categorized: Uncategorized

Verouden: Simpel?!

Henriette Verouden Lokaal sterk

Afgelopen maandag hebben we het weer meegemaakt in de commissie Maatschappij, het op de lange baan schuiven, het ‘misten’het onduidelijk zijn van dit college, met name in dit geval wethouder van der Zanden; Op de simpele vraag van Lokaal sterk, schriftelijk gesteld ruim voor de commissievergadering:  ‘Hoeveel euro’s zijn er uitgegeven aan het stadslaboratorium’ antwoordde… Read more »

Raadsvergaderingen van 7 maart en 28 maart 2017

_FPF0857

Deze beide raadsvergaderingen zijn gemakkelijk in 1 kort verslagje samen te vatten. Op 7 maart was slecht 1 bespreekstuk geagendeerd, namelijk het geurbeleid. Daarbij ging het over de regels die gelden om geur= en stankoverlast aan banden te leggen. De gemeenteraad accepteerde deze regeling en stelde die vast. Lokaal sterk vroeg nog extra aandacht voor… Read more »

Verouden: armoede in de toekomst

Henriette Verouden Lokaal sterk

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden. Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden,… Read more »

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

Lokaal Sterk FB_vierkant

  De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016 Overwegende dat: –  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van de betreffende maand; –  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan; –  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt; –  Een… Read more »

Vergadering gemeenteraad d.d. 1 november 2016

_FPF0857

  De agenda voor deze vergadering was beperkt, maar bevatte wel een aantal politiek gevoelige punten Omdat PSV op deze avond moest voetballen , was een aantal raadsleden gebrand op een korte vergaderduur. Dat lukte overigens maar zeer betrekkelijk; om een uur of tien viel de sluitingshamer van de voorzitter. Bij de bespreekstukken  werd eerst… Read more »

Een tussenbalans

Maarten-Janssen-Lokaal-Sterk-Helmond-columnist

Op donderdag 21 april 2016 is door het College van B&W de Voorjaarsnota aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Op donderdag 2 juni zal de Raad hierover vergaderen. Elke Helmonder mag op 25 mei 2016 zijn mening laten horen tijdens de hooravond. Meld u wel op tijd aan bij de griffie via raadsgriffie@helmond.nl Bij… Read more »