Posts Categorized: Nieuws

bijdrage Jack Hamacher

_FPF0857

Afgelopen februari namen we, op feestelijke wijze, afscheid van onze, zeer gewaardeerde, collega Theo van de Ven. Gelukkig blijft hij nauw bij Lokaal sterk betrokken. Over de precieze wijze waarop, denkt hij nog na. In de raadsvergadering van 1 maart werd ik geïnstalleerd als lid van de Helmondse gemeenteraad voor onze partij Lokaal sterk. Dat… Read more »

SAMEN!

Maarten-Janssen-Lokaal-Sterk-Helmond-columnist

Samen dingen doen is het veelal prettiger dan alleen aan de slag gaan. Samen vieren we Carnaval want een feest vieren kun je niet alleen. Samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan staat in het begin van het coalitieakkoord. ‘Samen’ is dus een belangrijk woord, maar samen is ook een begrip dat sterk… Read more »

vraag en antwoord nieuwjaarsbijeenkomst gemeente 2016

1000px-Helmond_vlag_svg

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, De nieuwjaarsbijeenkomst van 2016 was wederom een geslaagde avond, toch willen wij enkele kanttekeningen maken bij de communicatie vooraf. Graag roepen wij bij u RIB 59 2014 in herinnering, daarin werden na een evaluatie een tweetal verbeteringen genoemd: Duidelijk aangeven dat iedereen welkom is maar dat… Read more »

Vluchtelingenvraagstuk

Lokaal Sterk FB_vierkant

De gemeente Helmond had haar verantwoordelijkheid genomen m.b.t. de noodopvang van vluchtelingen. Ze had het COA laten weten mogelijkheden te zien in het leegstaande gebouw van de voormalige Carolusschool. Het COA geeft aan dat dit niet haalbaar is, mits men de omliggende percelen ook mag inrichten voor de noodopvang. Lokaal sterk is, net zoals het… Read more »

bijdragen vanuit de fractie

Lokaal Sterk FB_vierkant

Bijgevoegd de bijdrage zoals die gisteren in door onze fractie in raad zijn gedaan i.v.m .de motie van de SP over minimumjeugdloon. Het amendement i.v.m. inspreekrecht is niet tot stemming gekomen, het agendapunt is uiteindelijk van de agenda gehaald. Verder is er een brief geschreven, n.a.v. de communicatie rondom de nieuwjaarsreceptie. Bijdrage i.v.m. motie SP: Bijdrage ivm motie SP brief… Read more »

Ik heb een droom!

Henriette Verouden Lokaal sterk

Het jaar 2016 is inmiddels alweer een paar dagen oud, maar ik wil toch graag beginnen met u allen het allerbeste voor dit nieuwe jaar toe te wensen. Ik wens ook de stad het allerbeste toe in het nieuwe jaar. 2016 zou wat mij betreft wel wat meer politiek vuur mogen laten zien dan 2015… Read more »

ONNOZELE KINDEREN!

Maarten-Janssen-Lokaal-Sterk-Helmond-columnist

Discussies in de landelijke politiek over onder meer de Teeven-deal en dichterbij in onze stad over Peel 6.1 maken helder dat het van groot belang is voor de democratie dat alle discussies helder en vooral openbaar gevoerd worden. Dat de praktijk helaas veel weerbarstiger is merken we ook in onze stad. De Raad van de… Read more »

Verouden: niet verder versplinteren!

Mw. H.C.A. Verouden-Berens

Afgelopen woensdag hebben Sacha van Lierop en ik wereldkundig gemaakt dat er een einde is gekomen aan de fractie Verouden/van Lierop. De fractie Verouden/vanLierop, die al vanaf september 2014 wist dat het een tijdelijke fase zou zijn. In september 2014 zijn wij, zoals u allen weet, afgescheiden van Helder Helmond. Dat vonden en vinden we… Read more »

Welkom Henriëtte Verouden

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Op 1 december 2015 werd  Henriëtte Verouden hartelijk welkom geheten bij de fractie Lokaal sterk. Voorzitter Jos Dijkers overhandigde Henriëtte Verouden een fraaie bos bloemen.