Posts Categorized: Nieuws

Leden kiezen nieuw bestuur

Lokaal Sterk FB_vierkant

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2018 is het bestuur van Lokaal sterk weer (her)gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Peter van Gastel, neem het voorzitterschap over van Carelien Liebrecht. Ilse van de Reek, neemt het secretariaat over van Anne-Marie van Rooij Timmermans Arnold de Jong is toegetreden tot het bestuur. zittende leden zijn:… Read more »

Bijdrage begroting 2019

Lokaal Sterk FB_vierkant

Hier vindt u onze bijdrage aan de begroting van 30-10-2019:  Bijdrage Begroting 2019-1  

website aangepast

Lokaal Sterk FB_vierkant

De website is weer bijgewerkt met de nieuwe informatie. ook onder de tab “vergaderingen” vindt u alle info.

Verslag raadsvergadering 9 januari 2018

_FPF0857

Deze eerste raadsvergadering van het jaar werd, op traditionele wijze, geopend met de Nieuwjaarsspeeches van de burgemeester (voorzitter) en de vicevoorzitter. In beide gevallen betrof het een terugblik op 2017 en een vooruitblik naar 2018. In 2018 wordt met spanning uitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op de agenda stond allereerst een voorstel… Read more »

Verkiezingsmanifest 2018

or-verkiezingen1

Lees hier ons verkiezingsmanifest:  Verkiezingsmanifest Lokaal sterk 2018 – 2022_v1  (document in pdf, dus u kunt het ook downloaden en uitprinten )

Verslagen raadsvergaderingen door Jack Hamacher

_FPF0857

Verslag  raadsvergadering 28 november 2017  Een vergadering, die werd beheerst door de discussie over een voorstel over speelautomaten en door 2 moties  “vreemd aan de orde van de dag”. Deze moties kunnen worden ingediend, los van de voorliggende agenda en worden dan achteraan op die agenda geplaatst. Na, soms felle, discussie, waarbij Lokaal sterk zich… Read more »

Lokaal sterk doet ultieme poging om Bravo-Flex uit te stellen

Henriette Verouden Lokaal sterk

Op dinsdag 28 november heeft Lokaal sterk tijdens de raadsvergadering een ultieme poging gedaan om de invoering van de pilot Bravo-Flex uit te stellen. Nadat PVDA al vragen had gesteld, heeft Lokaal sterk een aantal aanvullende vragen over genoemd onderwerp gesteld. Omdat daarop nog geen antwoorden zijn, en het de laatste raadsvergadering voor invoering was,… Read more »

motie Bravo Flex

Henriette Verouden Lokaal sterk

Hierbij de motie die wij samen hebben ingediend:  motie Bravo-flex (2)

Vragen over Bravo-Flex

Henriette Verouden Lokaal sterk

Aan het college van B&W te Helmond Helmond, 18 november 2017 Geacht college,   Gisteren ontvingen wij de antwoorden op de vragen van de PVDA inzake Bravo-Flex (VA25). VA 025 PvdA Busvervoer via Bravo Flex De antwoorden die u geeft stellen ons niet gerust en roepen bij ons vervolgvragen op. U verwijst in uw antwoorden naar… Read more »