Posts By: Twan Spierings

Brief inzake compensatie eigen risico (CAK)

  Aan het College van B & W cc de leden van de gemeenteraad van de gemeente Helmond Helmond, 31 oktober 2014. Geacht College, Begin juli 2014 viel ook bij vele inwoners van de gemeente Helmond een brief op de mat van het CAK. In deze brief is gemeld dat met ingang van 1 januari… Read more »

Bijdrage begroting 2015 fractie LOKAAL STERK

Begroting 2015 6 november 2014  Bijdrage fractie LOKAAL STERK Geachte voorzitter, leden van de raad, college en overige toehoorders op de publieke tribune. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Helmond wordt er een begroting gepresenteerd waaraan de SP haar medewerking heeft verleend. Na al die jaren van intensief oppositie voeren en tegen de diverse… Read more »

Geslaagde enquete op de markt

Op zaterdag 11 oktober 2014 hebben wij een enquete gehouden op de markt. Deze ging over de markt. De resultaten worden nu verwerkt en zullen binnenkort gepubliceerd worden. Op de fotosite vindt u enkele foto’s van deze dag. (ga in titelbalk naar FOTO’S)    

enquête zaterdagmarkt

1000px-Helmond_vlag_svg

TROTS OP ONZE HELMONDSE MARKT. Helmond heeft een jarenlange traditie als het gaat om haar markten. Niet alleen in het centrum maar ook in haar wijken zijn het plaatsen waar men elkaar ontmoet en boodschappen doet. In het jaar 2010 is de Helmondse zaterdagmarkt in het centrum zelfs verkozen tot de beste markt van Nederland…. Read more »

Open brief inzake het centrum

1000px-Helmond_vlag_svg

 OPEN BRIEF Aan het College van B &W van de gemeente Helmond, cc. de leden van de commissie MO&E en de Raad   Helmond, 27 september 2014 Betreft: Het centrum Geachte dames en heren, ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we als gemeente meer ruimte laten’, zegt wethouder van Mierlo in het septembernummer van… Read more »

Ondanks de zomer…….

1000px-Helmond_vlag_svg

Ondanks de zomer…….Gaat het politieke leven verder, ook voor de fractie SDOH-HB en dat betekent dat we actief blijven en zijn. Zo was een ruime afvaardiging van onze fractie aanwezig bij de stille tocht die enige weken geleden gehouden werd uit respect en als eerbetoon aan de (Helmondse) overledenen van de MH17. Want niet alleen… Read more »

Online aanvragen parkeervergunning of parkeerabonnement

Heeft u een parkeervergunning nodig? Of wilt u een abonnement aanvragen voor een van de parkeergarages of een daarvoor aangewezen parkeerplaats? Dan kunt u dat voortaan handig en snel regelen via deze website. Voorheen moest u voor het aanvragen van een parkeervergunning of een –abonnement een schriftelijk formulier invullen en met de post opsturen naar… Read more »