Posts By: Twan Spierings

Raadsvergadering 10 januari door Jack Hamacher

_FPF0857

In deze eerste raadsvergadering van 2017 werd, volgens traditie, begonnen met de nieuwjaarstoespraken van burgemeester Blanksma en de vicevoorzitter van de raad Jan Roefs. Daarna werd de agenda behandeld. Hoofdpunt was de “Centrumperspectief Helmond 2030”. Dit plan werd, na enige discussie, door de meerderheid van de raad (ook door Lokaal sterk) geaccepteerd.  Het centrum van… Read more »

Plan betaaldata Senzer aangepast

Lokaal Sterk FB_vierkant

In de raadsvergadering van 29 november heeft Lokaal sterk een motie ingediend die wijziging van de betaaldata bij Senzer volledig terug wilde draaien. Helaas heeft deze motie geen meerderheid aan steun gekregen in de raad. Een motie van Groen Links en SP, die erin voorzag dat enkel voor mensen met een part-time baan de datum… Read more »

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

Lokaal Sterk FB_vierkant

  De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016 Overwegende dat: –  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van de betreffende maand; –  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan; –  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt; –  Een… Read more »

Carelien Liebrecht nieuwe voorzitter Lokaal sterk !

Lokaal Sterk FB_vierkant

    Tijdens de ledenvergadering  van 11 november 2016 is mevrouw Carelien Liebrecht gekozen tot de nieuwe voorzitter van lokaal sterk . Zij neemt de voorzittershamer over van Jos Dijkers die naar 12,5 jaar op eigen verzoek afscheid heeft genomen als bestuurslid wij danken Jos heel hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen… Read more »

Verslag begroting 2017

Henriette Verouden Lokaal sterk

    Op 3 november was de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond. Elders op onze site kunt u onze bijdrage lezen. Het was een hele zit, van 13.00u tot 23.00u, een vergadering met af en toe hoogoplopende debatten. Het bespreken van een begroting, die zeker ook goede zaken in zich heeft, maar nog veel… Read more »

Bijdragen begroting 2016 in pdf

geld

klik hier voor de pdf versie’s van: begrotingsbijdrage: 2017-begrotingsbijdrage-lokaal-sterk Amendement: Textielcontainer bij buurtwinkelcentra en verenigingen:2016-10-03-amendement-textielcontainers-bij-buurtwinkelcentra Amendement: Vernieuwen subsidievoorwaarden voor evenementen:2016-10-03-amendement-vernieuwen-subsidievoorwaarden-voor-evenementen Motie buurtbeheer: 2016-10-03-motie-buurtbeheerder

Vergadering gemeenteraad d.d. 1 november 2016

_FPF0857

  De agenda voor deze vergadering was beperkt, maar bevatte wel een aantal politiek gevoelige punten Omdat PSV op deze avond moest voetballen , was een aantal raadsleden gebrand op een korte vergaderduur. Dat lukte overigens maar zeer betrekkelijk; om een uur of tien viel de sluitingshamer van de voorzitter. Bij de bespreekstukken  werd eerst… Read more »

Commisie omgeving 11 oktober 2016

KIm Dijkers

Als eerste hebben we het gehad over het zwembad hieronder onze bijdrage; Wij zijn blij te vernemen dat er een aantal partijen bereid is om de exploitatie van het zwembad op zich te nemen. We zijn er van overtuigt dat in een stad als helmond een zwembad thuis hoort waar vele verenigingen een goede plek… Read more »

Commissie Bestuur & Economie 13 oktober 2016

_FPF0903

Op 13 oktober stonden in de cie B&E drie zaken op de agenda. (zie www.helmond.nl → Bestuur → Commissies → Commissie Bestuur en Economie → commissievergadering BE 13 oktober 2016) Evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropool Regio Eindhoven -Na het stoppen van het SRE is de Metropoolregio Eindhoven begin 2015 van start gegaan. Men vroeg ons nu… Read more »