Welkom op onze site

30-05-2023 Opiniecommissie Mobiliteitsvisie

Dank aan de insprekers van vanavond die verbinding en oplossingen zochten. De Mobiliteitsvisie heeft al veel uiteenlopende reacties opgeleverd. Vandaag zijn wij aan zet om in deze opiniecommissie een reactie te geven en aan te geven wat er nodig is om ons centrum niet alleen leefbaar te houden maar ook bereikbaar! Daar is de juiste volgordelijkheid voor nodig. Gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben! We zoeken de juiste volgorde die we samen met onze inwoners en ondernemers moeten afstemmen om de juiste beslissingen te nemen die goed zijn voor de stad. Helmond zal eerst de alternatieven zoals het ov en de fietspaden  op orde moeten hebben voordat het zin heeft automobilisten te stimuleren nog eens goed te kijken welke verplaatsingen echt niet zonder auto kunnen. 

Om dit te bereiken wil Lokaal sterk de volgende zaken meegeven:

Het bevorderen van fietsen is wat ons betreft prima. Op dat gebied doen we al veel, maar we zien dat de huidige fietsstructuur op verschillende plekken de nodige aandacht nodig heeft. (Om er een paar te noemen Hortsedijk, Vossenbeemd, Gerwenseweg) Kortom breng eerst de bestaande infrastructuur op orde en daar willen we de fietsenstalling meteen aan koppelen. Terug naar bewaakte fietsenstallingen zoals voor corona en inrichten op hulpmiddelen en elektrische fietsen. 

Parkeren van auto’s.Het is voor Lokaal sterk duidelijk dat als we op termijn Helmond een bereikbare en prettig leefbare stad willen houden er iets zal moeten gebeuren; een steeds verder dichtslibbende stad vol blik en weinig groen is voor niemand prettig, niet voor de inwoners en niet voor de ondernemers. Meegaan met de tijd is dan een voorwaarde en dan bedoel ik daarmee innoveren, vernieuwen, enz. Dit alles gefaseerd. De haalbaarheid blijven afwegen en in gesprek blijven met inwoners en ondernemers. Het is voor ons duidelijk dat we als regiostad een functie vervullen en dat deze mensen niet op de fiets naar onze stad komen. Zorg dat er eerst voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarages aanwezig is met daaraan gekoppeld de bereikbaarheid en een goede routing met bewegwijzering . Verder zouden we aandacht willen voor voldoende laad- en losplaatsen. De sfeerbeelden in de visie van Koninginnewal en Ameideplein zijn wat ons betreft dan ook veel te voorbarig. Bereikbaarheid met de auto dient wat ons betreft gewaarborgd te blijven met een duidelijke routing. Denk hierbij aan ouderen  en  familie en mantelzorgers van deze ouderen. Zij moeten bij hun familie kunnen komen. Ook extra invalide parkeerplekken (Toezegging), maar denk ook aan de ondernemers die hier gevestigd zijn. Uiteraard pleiten we ervoor om de parkeertarieven binnen de perken te houden. Een oplossing zoeken voor ondernemers die op zaterdag naar de stad komen met hun bedrijfswagens. We vragen het college dan ook om in gesprek te gaan met de private partijen die parkeergelegenheid rond ons centrum in hun bezit hebben. Zoek die verbinding! Parkeerplaatsen weghalen zonder dat er nieuwe zijn, zal de omgeving van de verdwenen plaatsen weer extra belasten, met als gevolg dat het gebied voor betaald parkeren weer uitbreidt. De Vraag: die daar bij hoort: kan de wethouder aangeven welke gebieden in beeld zijn om betaald parkeren te worden? 

Openbaar Vervoer, daar hebben we nog een hele slag te maken. Dit zal eerst op orde moeten zijn wil je mensen verleiden om niet in de auto te stappen. Hier hebben we nog een weg te gaan evenals het deelvervoer dat maar moeizaam van de grond komt. 

De wijken in onze stad zijn al voor een groot gedeelte ingericht als 30 km zone. De wijkontsluitingswegen willen we bij voorkeur 50 km houden. Dit o.a. om de aanrijtijden niet in gevaar te brengen. 

Bereikbaarheid van de stad en financiën. Hiervoor is het nodig om met de regio en provincie oplossingen te zoeken. De Traverse afschalen zien we niet als oplossing zolang er geen alternatief is. De N279 aanpakken staat voorop. Roccade kan als een goede buitenom functioneren. Daarbij kan de nieuwe ontwikkeling op Houtsdonk en daarbij de aansluiting op de kanaaldijk N612 richting A67 een positief aandeel leveren aan het ontlasten van het verkeer door de stad. Hiervoor is afstemming nodig in de regio om middelen naar Helmond te halen. Dit is ook in het belang van de ondernemers op de bedrijventerreinen. VZ we zijn voor een groene stad en daar hebben we de laatste jaren al flinke stappen gemaakt. Denk hierbij aan het Geukerspark. Voor verdere vergroening in het centrum kunnen we ook eens kijken naar b.v. Tilburg waar op een andere manier naar oplossingen gezocht is o.a. bakken van cortenstaal. 

We zijn wel benieuwd wat er allemaal ingebracht is bij de verschillende bijeenkomsten zodat we genuanceerd samen mee kunnen denken hoe we Helmond een fijne, leefbare stad kunnen houden die ook bereikbaar is voor noodzakelijke automobiliteit. 

Zorg eerst dat er een goede infrastructuur is, pas daarna moet je gaan kijken naar een vervolg. Niet naar beide tegelijk, want dat gaat niet werken. Daarbij hoort ook een uitvoeringsplan.

 

18 april 2023 Agendapunt huishoudelijke ondersteuning tijdens commissievergadering

Op 18 april stond de opiniecommissie toekomstige beleid Huishoudelijke Ondersteuning op de agendaOp 22 september 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat het beleid van de gemeente Helmond voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) niet voldoet aan de huidige wetgeving.  Resultaat gericht indiceren zou dan ook in strijd zijn met de wet. Gemeente Helmond had hierop eerder ingezet omdat landelijk beleid zou worden aangepast door toenmalig minister H. de Jonge. Dit is niet het geval.

Daarom wil Helmond toch de aanpassing doen in de verordening. Gisteren heeft Lokaal sterk dan ook aangegeven dat het belangrijk is om de gerechtelijke uitspraak te volgen. En dus over te stappen naar uren indicaties zoals de wet ook voorschrijft.

17 april 2023 bij Lokaal sterk op de koffie.

Samen sterk in de wijk!

Op 17 april is de lokale partij Lokaal sterk te vinden in wijkcentrum de Boerderij.
Harmoniestraat 105, Helmond Noord

U bent die avond van 19.00 tot 21.00 van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee met ons in gesprek te gaan. Alles wat u als inwoner bezighoudt in uw eigen omgeving bespreken wij graag met u. Zien we U daar? Samen sterk in de wijk, tot dan!

8 april 2023 Opening Tienerhuis Skatepark Urban Playground Brouwhuis.

Harrie van Dijk en Jeroen Lenssen waren aanwezig bij de opening van Tienerhuis Skatepark Urban Playground 2.0.
In het gebouw is een prachtige upgrade uitgevoerd naar een nieuw Urban Sports tienerhuis.
Gedragen door vrijwilligers die zich inzetten om de jeugd een mooie plek te geven in Brouwhuis.

21 Maart stond een opiniërende bespreking aandachtspunten vluchtelingen Helmond op de agenda.

Op dinsdag 21 Maart stond een opiniërende bespreking aandachtspunten vluchtelingen Helmond op de agenda. Met de spreidingswet van VVD secretaris E. Van de Burg op komst wil Helmond graag de eigen regie houden. Bij het aantal asielzoekers voldoen we nog niet. Het aantal Oekraïners en statushouders ligt wel op koers.

Lokaal sterk heeft vragen gesteld naar de wijze van opvang aangezien de omliggende gemeente kleinere aantallen dienen te huisvesten. En het COA liever over grotere locaties beschikt gezien het personeel wat benodigd is. Wel hebben we het belang van samen in de regio oplossen benadrukt. Ook hebben we aan de wethouder gevraagd hoe het zit met mogelijkheden in werk. Mogen deze mensen werken ? Locatie Gulbergen kwam ook ter sprake. Waar Nuenen aan zet is. Ook heeft Lokaal sterk benadrukt om Brouwhuis niet nog verder onder druk te zetten.

15 februari 2023 bij Lokaal sterk op de koffie.

Kom ook op de koffie bij Lokaal sterk op woensdag 15 februari 2023 in wijkhuis de Brem aan het Rijpelplein 1 in de Rijpelberg.

U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Wij praten graag met u over alles wat u bezig houdt in uw eigen omgeving.

Dus graag tot ziens.

27 januari 2023 vragen en antwoorden die gesteld zijn aan het college over het leerlingenvervoer in Helmond.

Lokaal sterk heeft samen met Helder Helmond vragen gesteld over het leerlingenvervoer. 

Klik hier en lees de vragen en antwoorden …

15 maart 2023 verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

De gemeente Helmond wil dat er zoveel mogelijk inwoners kunnen stemmen. Dus is er Gratis vervoer naar stembus voor inwoners van gemeente Helmond met een beperking en een extra toegankelijk stembureau in de Bibilotheek.

Klik hier en lees verder…

15 Januari 2023 Nieuwjaarsreceptie van Lokaal sterk met een hapje.

Op 15 Januari met de leden van Lokaal sterk een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad met een hapje en een drankje bij Chinees Blauwe Lotus in Brouwhuis.

09 Januari 2023 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Helmond

23 September 2022

Harrie van Dijk en Jeroen Lenssen aanwezig op de werkconferentie ervaringsdeskundigheid.. samen kom je verder op uitnodiging van ORO.

Augustus 2022

In juni presenteerden het nieuwe college het ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’. In dit akkoord staan de plannen van het college voor de komende vier jaar. De komende tijd stellen we iedere week een wethouder aan je voor die zich inzet voor onze stad. Deze week is dat (Harrie van Dijk. Wethouder Sport, Wmo, Inclusie en Personeel & Organisatie). Benieuwd naar de inhoud van het ambitieakkoord? 

Klik hier en bekijk dan de infographic of lees het volledige ambitieakkoord ‘𝑬𝒆𝒏 𝒔𝒕𝒆𝒓𝒌𝒆𝒓 𝑯𝒆𝒍𝒎𝒐𝒏𝒅 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒊𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆𝒆𝒏’ via helmond.nl/ambitieakkoord

Maart 2022

BuitensHuis gaat in aanloop naar de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in gesprek met alle lijsttrekkers. Arnold Otten ontmoet Harrie van Dijk en zoekt naar de mens achter de politicus. Wat heeft Harrie van Dijk op De Braak te zoeken en waarom weigerde hij zijn diploma in ontvangst te nemen? Hoe ziet hij zichzelf na de verkiezingen terugkeren in de lokale politiek? En met wie fietst hij regelmatig de stad rond? Dat en nog veel meer in dit tv-portret van Harrie van Dijk lijsttrekker Lokaal sterk.